Udgiv ved MAF

Udgiv ved MAF


Middelalderarkæologisk Forum udgiver specialer, samt vores årsskrift Anno Domini. Hvis du tænker du har et speciale som du gerne vil have udgivet eller har en artikel som passer ind i Anno Domini skal du være velkommen til at kontakte os. Se herunder mere om vores udgivelser samt kontakt informationerne. 

Anno Domini er et fagligt årsskrift, der blev stiftet i 1995 af de studerende ved Afdelingen for Middelalderarkæologi, nu Afdelingen for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet.


Artiklerne i Anno Domini omhandler forskellige fagrelevante emner og skrives af studerende såvel som yngre kandidater.


Skriftrækken redigeres af studerende og redaktionen.

 

Anno Domini udkommer en gang årligt og er inkluderet i kontingentet til Nyhedsbrevet. 


Anno Dominis redaktion:


Trine Lindorf Jakobsen

Rikke Toft Petersen

Emma Helding Kjærsgaard

Johan Sandvang Larsen

 

Middelalderarkæologisk Forum

Moesgård Allé 20

DK-8270 Højbjerg

 

Indlæg kan sendes til AD@middelalderforum.dk

Middelalderarkæologisk Forums specialerække består af de fremmeste specialer inden for middelalderarkæologen, som er afleveret ved Afdelingen af Arkæologi på Aarhus Universitet.


Vores værker er ofte fokuseret på genstande, det værende malmgryder eller klostre, og giver et omfattende indblik i genstandsgrupper, som ellers kun er sparsomt publiceret.


Dertil indeholder vores værker typisk omfangsrige kataloger, hvilket giver et godt overblik over det tilgængelige materiale.

 


Skriftrækken redigeres af et en redaktion bestående af både interne og eksterne medlemmer

 

Specialerne udgives løbendeSpecialer som ønskes vurderet for udgivelse kan sendes til  speciale@middelalderforum.dk