Formål

Middelalderarkæologisk Forum er en forening for alle med interesse i middelalderarkæologien.


Den interesse understøtter vi igennem tre forskellige hovedelementer:


For det første er vi et nyhedsorgan, idet vi tre gange årligt udsender medlemsbladet Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev. Det indeholder korte indlæg fra museerne om bl.a. nye udstillinger, projekter og museumsbøger. Hovedsageligt handler indlæggene dog om arkæologiske udgravninger i Danmark med middelalderarkæologiske fund dvs. fra vikingetidens slutning til  vor tid.


På det seneste er nyhedsfunktionen blevet udvidet med at dele nyheder om relevante konferencer og foredrag mv. igennem foreningens facebook.


For det andet udgiver vi relevant materiale med basis i Afdelingen for Arkæologi på AU Campus Moesgård. Vi mener, at de studerendes opgaver har forskningsmæssige kvaliteter, og derfor er vores mål, at det kommer til fagligt interesserede læseres opmærksomhed igennem udgivelse. Det være sig både igennem Anno Domini og igennem udgivelse af specialer.


For det tredje arrangerer vi alene eller i fællesskab med forskellige ligesindede et årligt seminar. På seminaret præsenteres både nye og interessante kandidatspecialer og museernes forskning eller udgravningsvirksomhed. Seminaret er dermed for nye og garvede indenfor faget og interesserede, men alle er velkomne.