Bestyrelsen

Årsmøde:


2023

Dagsorden


2022

Dagsorden

Referat


2021

Dagsorden

Referat 


2020

Aflyst grundet Covid-19

Udtalelse fra bestyrelsen


2019

Dagsorden

Referat

 

2018

Dagsorden

Referat

 

2017

Dagsorden

Referat

 

 

Bestyrelsen i foreningsåret 2023/2024

 

Formand: Trine Lindorf Jakobsen

 

Næstformand: Victoria Lyder Tissot

 

Kasserer: Rikke Toft Petersen


Menigt bestyrelsesmedlem: Charlotte Marie Brühe Jensen (redaktør)


Menigt bestyrelsesmedlem: Johan Sandvang Larsen

 

Suppleant: Emma Helding Kjærsgaard


Suppleant: Sanne Feddersen 


Suppleant: Johan Trap-Godau