Bestyrelsen


Middelalderarkæologisk Forum

Årsmøde:

2019

Dagsorden

Referat

 

2018

Dagsorden

Referat

 

2017

Dagsorden

Referat

 

 

Bestyrelsen i foreningsåret 2020/2021

 

Formand: Cecilia Garney

 

Næstformand: Johan Sandvang Larsen

 

Kasserer: Erik Jensen


Menigt bestyrelsesmedlem: Inger Laigaard

 

Menigt bestyrelsesmedlem: Charlotte Marie Brühe Jensen (redaktør)

 

Suppleant: Ellen Thorkilsen (redaktør)


Suppleant: Trine Lindorf Jakobsen