Bestyrelsen

Årsmøde:


2022

Dagsorden

Referat ( På vej)


2021

Dagsorden

Referat 


2020

Aflyst grundet Covid-19

Udtalelse fra bestyrelsen


2019

Dagsorden

Referat

 

2018

Dagsorden

Referat

 

2017

Dagsorden

Referat

 

 

Bestyrelsen i foreningsåret 2021/2022

 

Formand: Trine Lindorf Jakobsen

 

Næstformand: Johan Sandvang Larsen

 

Kasserer: Rikke Toft Petersen


Menigt bestyrelsesmedlem: Inger Laigaard

 

Menigt bestyrelsesmedlem: Charlotte Marie Brühe Jensen (redaktør)

 

Suppleant: Ellen Thorkilsen (redaktør)


Suppleant: Victoria Lyder Tissot