Velkommen


Middelalderarkæologisk Forum

Se også vores side på facebook:

Middelalderarkæologisk Forum er en forening for alle med interesse i middelalderarkæologien.

 

Foreningen udsender tre gange årligt medlemsbladet Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev, som indeholder relevant information om alt fra udstillinger på landets museer og bogudgivelser til 5-minuttersindlæg om aktuelle udgravninger, seminarer, undervisningstilbud og sommerskoler.

 

Herudover specialiserer foreningen sig i udgivelse af specialer og andre studenterskrevne skrifter af interesse for middelalderarkæologien, der sælges til rimelige penge.

Du kan læse mere om MAF, vores publikationer og ydelser under de forskellige menupunkter øverst.


Hvis du ønsker at udgive igennem Middelalderarkæologisk Forum så læs mere her


23/8 - 2020 


Studiestart 


NY PÅ SIDEN? Hvem er MAF og hvad tilbyder vi? 


Læs mere om os og hvem vi er ved at klikke på linket herunder, her finder du også et særligt tilbud på medlemskab.


Læs mere her


30/6 - 2020


Vi er glade for nu at kunne tilbyde vores nyeste publikation som er 

Kasper Terp Høgsbergs speciale fra 2016 med titlen:


Kasper Terp Høgsberg: Bjørnkær Voldsted - Middelalderborgens opbygning, udvikling, omgivelser og funktion belyst og diskuteret ved hjælp af arkæologiske og skriftlige kilder

 

Forfatteren formår at give et bredt blik på det enkelte anlæg, nemlig Bjørnkær Voldsted. Her anvendes både kortmateriale, skriftlige- og arkæologiske kilder i et imponerende samspil, hvorigennem forfatteren formår at sandsynliggøre hans nytolkning af anlægget. Den klare arkæologiske fundering består både af stratigrafiske sammenhænge, fortifikatoriske elementer, bygninger, genstande og topografi.


Disse forstås ud fra et teoretisk rammeværk, der fører dansk borgforskning på linje med forskningen i Sverige og England, hvorfra de benyttede teorier stammer. Ud over de ovenstående, mere traditionelle, arkæologiske analyser, benytter forfatteren ligeledes både tilgængeligheds- og udsigtsanalyse. Med dette speciale gives Bjørnkær Voldsted den behandling, som en middelalderborg fortjener.


Du kan bestille her

29/3 - 2020 


Så er nedlukning af AU tilendebragt og vi kan igen tage imod bestillinger. Vi har dog valgt endeligt at aflyse årets seminar og årsmøde. Men vi er klar igen til næste forår. Nærmere informationer omkring regnskab og bestyrelsessammensætning vil snarest blive tilgængelig her på hjemmesiden, samt i kommende nyhedsbrev. 

12/3 - 2020 


Grundet nedlukningen af Aarhus Universitet, vil der ikke kunne sendes bestillinger pt, da vores lager ligger på et aflåst campus. Alle nye bestillinger vil blive sendt så snart vi får adgang til lageret. Alle bestillinger frem til 11/3 er sendt. 

11/3 - 2020


Seminaret er udsat på ubestemt tid. 


Den 27. marts 2020 skulle vi havde afholdt det årlige middelalderseminar. 


Grundet anbefalinger fra myndigheder og Aarhus Universitet har vi valgt at udsætte arrangementet på ubestemt tid. 


Alle tilmeldte vil blive kontaktet via mail. 


Ny dato vil blive offentligtgjort når det er muligt. 


/Bestyrelsen


11/12 - 2019 


Vi er glade for nu at kunne tilbyde vores nyeste publikation som er 

Alice Bolt-Jørgensens speciale fra 2004 med titlen:


Bogspænder og bogbeslag af metal i Danmark indtil ca. 1600 – identifikation, typologi, datering og proveniens

 

Værket består først af et ekstensivt overblik over hvordan man tidligere har arbejdet med bogspænder og bogbeslag, efterfulgt af en gennemarbejdet gennemgang af typologier, proveniens og identifikation. Værket afsluttes med et omfattende katalog, som indeholder over 400 bogspænder og bogbeslag, inddelt efter de typer, som tidligere er blevet opstillet. Kataloget er, for de fleste genstandes vedkommende, illustreret, ofte både med for- og bagside, således at det er klart til både videre forskning og sammenligning med nye fund. De gengivne genstande oprinder fra bl.a. udgravninger, og er indsamlet til og med 2004.


Du kan bestille her

7/11 -2019 


Så er nyeste nummer af Anno Domini på gaden. 


Denne gang med 3 spændende artikler!


Læs mere og bestil den her til kun 25,-

Nyeste udgivelser:


Kasper Terp Høgsbjerg: Bjørnkær Voldsted - Middelalderborgens opbygning, udvikling, omgivelser og funktion belyst og diskuteret ved hjælp af arkæologiske og skriftlige kilder (2020) Bestil det her.


Alice Bolt-Jørgensen: Bogspænder og bogbeslag af metal i Danmark (2019) Bestil det her.


Anno Domini 19, 2019. Bestil det her.

 

Ditte Nørgaard Madsbøll: Jyske seglstamper fra middelalder og renæssance (2018). Bestil det her.

 

Flere spændende udgivelser er på trapperne!

 

 

Middelalderarkæologisk Forum    I    Moesgård Allé 20    I     DK-8270 Højbjerg    I    CVR 33728131 

www.facebook.com/MAForum - ©Middelalderforum.dk 2018

Senest opdateret: 23/7-2020 EJ