Velkommen

Se også vores side på facebook:

Middelalderarkæologisk Forum er en forening for alle med interesse i middelalderarkæologien.

 

Foreningen udsender tre gange årligt medlemsbladet Middelalderarkæologisk Nyhedsbrev, som indeholder relevant information om alt fra udstillinger på landets museer og bogudgivelser til 5-minuttersindlæg om aktuelle udgravninger, seminarer, undervisningstilbud og sommerskoler.

 

Herudover specialiserer foreningen sig i udgivelse af specialer og andre studenterskrevne skrifter af interesse for middelalderarkæologien, der sælges til rimelige penge.

Du kan læse mere om MAF, vores publikationer og ydelser under de forskellige menupunkter øverst.


Hvis du ønsker at udgive igennem Middelalderarkæologisk Forum så læs mere her


6/8-2023


Studiestart 2023!


Middelalderarkæologisk Forum vil gerne byde alle nye såvel som nuværende studerende velkommen til- eller tilbage til Moesgård. 


I anledning af studiestart har vi et godt tilbud til alle studerende


For kun 50 kr kan du få et PDF medlemskab hvor du får tilsendt vores popolære nyhedsbrev, hvor museer og andre som arbejder med middelalderarkæolgi berettet om hvad der pt. sker rundt i Danmark inden for middelalderarkæologien. 


Nyhedsbrevet er et godt redskab til at få et indblik i hvem og hvad der arbejdes med rundt i Danmark, ikke mindst læse nyt om aktuelle udgravinngsprojekter. 


Ud over det så modtager man som medlem hvert år vores årsskrift Anno Domino, som består af studenterskrevne artikler baseret på spændende opgaver som studiet med middelalderarkæologi har produceret. 

4/4 - 2023 


Årsmøde 2023


Årsmøde 2023 i Middelalderarkæologisk Forum afholdes onsdag d. 19/4-2023 kl. 19.00.

Hermed følger en dagsorden.


Årsmødet vil i år foregå online via ZOOM. Tilmelding er ikke nødvendig, ønsker du at deltage, er det blot muligt at følge linket ved begivenhedens start. 


Link til zoommøde: Klik her


Spørgsmål til dagsorden, zoomlink eller andet rettes til Trine Jakobsen på følgende mail: formand@middelalderforum.dk


Vi håber på at se mange af foreningens medlemmer til årsmødet!


12/2 - 2023


MAF Seminar 2023 på Campus Moesgård 21. april 2023!


Så er det tid til det årlige middelalderarkæologiske seminar, afholdt af Middelalderarkæologisk Forum. Temaet for årets seminar er 'Køkkentøj i 1000 år' . På dagen kan vi se frem til oplæg, der vil belyse køkkentøj fra vikingetiden til i dag gennem casestudies, typologiske studier og meta-studier.


Ideen bag seminaret er at bygge bro mellem alle grene af vores disciplin, og det er derfor et ideelt sted at møde sine fagfæller – nye som erfarne. Præsentationerne dækker det nyeste fra speciale-læsesalen og et udvalg af museernes seneste resultater og andre spændende emner.


Vi glæder os til at se jer alle til en spændende dag i middelalderarkæologiens tegn! 


5/7 - 2022


Nyt speciale klar fra trykken!


En ny udgivelse har set dagens lys. Derfor er vi glade for at kunne præsentere vores nyeste publikation, nemlig Victoria Lyder Tissots speciale fra 2021 med titlen:


Udødelige heste -

Et spørgsmål om agens i human-equine relationer ved
det danske hof i perioden 1680-1800, med
udgangspunkt i undersøgelsen af udvalgte equine
genstande, skriftlige og billedlige kilder


Det danske hof var i tidlig moderne tid præget af en betydelig equin kultur. Her indgik menneske og hest i relationer med hinanden på tværs af artsmæssige forskelligheder, som resulterede i at hoffets medlemmer knyttede tætte bånd til deres heste, og en udødeliggørelse af særligt bemærkelsesværdige heste fandt sted. Dette ses eksempelvis i portrætkunsten samt i udstopnings- og navngivningspraksissen. 

 

Specialet undersøger gennem analyse og diskussion af bevarede equine genstande, stalddokumenter og malede portrætter, hvordan hestes og genstandes evne til at mediere social agens var en væsentlig faktor i human-equine relationer. Specialet er et bud på, hvordan genstandsstudier og dyrestudier kan kombineres og dermed bidrage positivt til et i forvejen alsidigt arkæologisk felt. 


Du kan bestille denne og andre spændende udgivelser her


26/4 -2022


Så er den længe ventede opgradering af vores online salg klar. Vi har fået en webshop, som bør sikre mere stabil drift af Middelalderarkæologisk Forum, herunder hurtigere og bedre forsendelse af vores udgivelser. 


Vi er ikke helt i mål endnu, så hav venligst tålmodighed, hvis der opstår fejl. Der mangler endnu nogle funktioner og kategorier, men vi håber at de snarest er tilføjet. Der er stadig ikke muligt for medlemmer at købe direkte i webshoppen, samt vores EAN og andre fakturakunder må stadig bestille som før. Vi håber også at dette snart er løst. 

25/4 -2022


I fredags d. 22. april havde vi igen fornøjelsen af at afholde det årlige MAF-seminar på Moesgård.

Det var en dag fyldt med spændende oplæg, hvor vi kom omkring nye studier om anvendelse af rum på herregårde og equin kultur i det danske hof. Der var oplæg om brug af nye metoder i arkæologien, herunder drone til feltopmåling, nye præcise kulstof-14-dateringer, fotogrammetri til bygningsdokumentation, nyt syn på kortlægning af middelalderbyens kulturlag, og ikke mindst et blik på fremtidens live feltregistrering ved hjælp af app.


Alle oplæg frembragte spændende debatter fra et nysgerrigt publikum, som fortsatte i pauser og i baren efterfølgende. Vi håber, at alle havde en hyggelig og lærerig dag.

Middelalderarkæologisk forum vil gerne takke alle fremmødte til seminaret og til foreningens årsmøde.

Nyeste udgivelser:


Victoria : Udødelige heste (2022)  Bestil det her.


Lykke Paulsen: Korset – et kristent symbol? (2022) Bestil det her.


Anno Domini 21 (2021) Bestil det her.


Flere spændende udgivelser er på trapperne!

Middelalderarkæologisk Forum    I    Moesgård Allé 20    I     DK-8270 Højbjerg    I    CVR 33728131 

www.facebook.com/MAForum - ©Middelalderforum.dk 2022

Senest opdateret: 4/4-2023 TLJ