ADsalg


Middelalderarkæologisk Forum

Pris

(ekskl. forsendelse): DKK 25,-

 

Medlemspris

(eksl. forsendelse): DKK 22,5,-

(Gælder ikke nyeste udgave)

 

Forsendelsesomkostninger afhængig af samlet vægt


Ønskes afhentning på Moesgård noteres dette i kommentarfeltet.

 

Bestilling herunder: 

Middelalderarkæologisk Forums årsskrift, Anno Domini, består udelukkende af studenterskrevne artikler og er således en unik mulighed for at få indsigt i den forskning, som foregår på studenterniveau. Redaktionen er en blanding af studerende og færdiguddannede, hvilket både giver læseren et værk på højt niveau og giver den studerende en lærerig oplevelse.

 

Beskrivelser af de enkelte numre kan findes herunder, mens bestillingsformularen er at finde i venstre side.

 

Vil du være sikker på at få vores nyeste nummer som det udkommer? Så bliv medlem! Du kan blive medlem fra blot 90,- om året, hvor du vil få foreningens tre Nyhedsbreve samt det årlige nummer af Anno Domini.

 

Hvis du ønsker at udgive i Anno Domini så læs mere her

Anno Domini 16

 

148 x 210 mm, 54 s., 82g, ill. (S/H), 2015

 

Johan Sandvang Larsen: Kongens nye forpligtelser og     

deres indflydelse på brugen af det nyerhvervede   klostergods

 

Johathan Falck Stigsby: Castles as power symbols

 

Anne Eg Larsen: Klima og kultur

Anno Domini 15

 

148 x 210 mm, 62 s., 71g, ill. (S/H), 2014

 

Poul Christian Thomsen: Stavbægeret - et middelalderligt stykke bordtøj

 

Julie Størup: Overblik over den kvindelige adelsmode i første halvdel af renæssancen.

Anno Domini 19 (2019)
Anno Domini 18 (2018)
Anno Domini 17 (2016-2017)
Anno Domini 16 (2015)
Anno Domini 15 (2014)
Anno Domini 14 (2012)
Anno Domini 13 (2007-2011)
Anno Domini 12 (2006)
Anno Domini 11 (2005)
Anno Domini 10 (2004)
Anno Domini 9 (2003)
Anno Domini 8 (2002)
Anno Domini 7 (2001)
Anno Domini 6 (2000)
Anno Domini 5 (1999)
Anno Domini 3 (1997)
 
 
 
 
 
 
 
Ja
 
 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 18

 

148 x 210 mm, 68 s., 101g, ill. (S/H og farve), 2018

 

Mira Dønstrup: Børns leg med dukker og socialiseringsprosesser i Danmark, ca. 1850-1900.

 

kathrine Knudsen Møller: Den sorte død og den makabre billedkultur i senmiddelalderens Danmark

 

Serena Jepsen: Spirituelt symbolks gravgaver som udtryk for personlig identitet i høj- og senmiddelalderens Danmark

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 19

 

148 x 210 mm, 56 s., 76 g, ill. (S/H og farve), 2019

 

Charlotte Marie Brühe Jensen: Harpestrengs kogebog og elitens kulinariske netværk i Europas senmiddelalder
 
Lise Lykke Paulsen: Middelalderlige fingerringe til belysning af den private Mariadyrkelse i høj og senmiddelalder
 
Cecilie Stenner: Arkæologiske levn og skriftlige kilders vidnesbyrd om iøjnefaldende forbrug – Importerede fødevarer i Danmark ca. 1200-1536

Anno Domini 17

 

148 x 210 mm, 62 s., 103g, ill. (S/H og farve), 2017

 

Axel Hee Rømer: Krig til søs

 

Mads Erik Øvig Bjerregaard: Hvor lang er en pilgrimsrejse

 

Mathias Svane Hansen: Militær- eller social bastion

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 14

 

148 x 210 mm, 62 s., 85g, ill. (S/H), 2012

 

Jeanette Ladefoged Halkier: Textile and trade from an archaeological perspective

 

Morten Larsen: Middelalderens grundmurede skolebygninger - form, datering og planløsning

 

Pia Katrine Lindholt: Opmåling og rekonstruktion af munkeklosteret ved Mariager birgittinerkloster

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 13

 

148 x 210 mm, 62 s., 86g, ill. (S/H), 2007-2011

 

Vibe Esdahl-Schou: Middelalderens spejle i Danmark. Historie, social kontekst og fundenes repræsentativitet

 

Janne Knoblauch: Middelalderens stegeredskaber

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 12


148 x 210 mm, 91 s., 129g, ill. (S/H), 2006


Claus Rohden Olesen: Det Forenede Nederlandskes Ostindiske Kompagnis skibe og arkæologien


Thomas Poulsen: Detektorfundne mønter som arbejdsredskab

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 11

 

148 x 210 mm, 68 s., 94g, ill. (S/H), 2005

 

Susanne Outzen: Øresundsborgenes funktion i middelalderen og frem til slutningen af 1500-tallet

 

Kathrine Vestergård Pedersen: Tekstilforskning med afsæt i håndværkskundskab

 

Claus Rohden Olesen: Dannebroges armering

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 10

 

148 x 210 mm, 112 s., 147g, ill. (S/H), 2004

 

Marie Foged Klemensen: Anno Domini 1995-2004

 

Mogens Skaaning Høegsberg: Dominikanerklostret i Viborg

 

Elisabeth Windmüller: Mad og medicin - plantefund fra danske middelalderklostre

 

Kathrine Vestergård: Klostersting og broderiværksteder - nonneklostre som centre for produktion af pragttekstiler

 

Martin Wangsgaard Jürgensen: Karikerede klosterfolk og reformationstidens træsnit

 

Morten Søvsø: Århus sortebrødreklosters senmiddelalderlige kapitelsal

 

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 8

 

148 x 210 mm, 56 s., ill. (S/H), 2002

 

Klaus Risskov Pedersen: Identifikation af middelalderlige skakbrikker fra Skandinavien

 

Camilla Post: Djurslands døbefonte

 

Esben Klinker Hansen: Senmiddelalderens og renæssancens pladerustning - et teknisk og håndværksmæssigt perspektiv

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 7

 

148 x 210 mm, 56 s., ill. (S/H), 2001

 

Mogens Skaaning Høegsberg: Nogle overvejelser om Velling kirkes tagværk og vestparti

 

Dorthe Haahr Kristiansen: En administrativ grænse ved vikingetidsbroen i Ravning Enge

 

Kathrine Vestergård Pedersen: Liturgiske dragter

 

Morten Søvsø: Grenåegnens kalkstenskirker: Et bidrag til diskussionen om kirkernes datering og arkitektoniske tilhørsforhold

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 6

 

148 x 210 mm, 56 s., 67g, ill. (S/H), 2000

 

Heidi Maria Møller Nielsen: En mærkelig ramme fra Ribe

 

Line Dokkedal: Vendernes skibe

 

Heidi Maria Møller Nielsen: Nogle betragtninger over middelalderens befæstede anlæg på Als - og en hypotese om Nordborg

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 5

 

148 x 210 mm, 56 s., 68g, ill. (S/H), 1999

 

Lars Krants Larsen: Tømmer fra Tønder

 

Morten Søvsø: En næsten nyfundet tympanon fra Viborgegnen

 

Janne Fruergaard Sørensen: Klæbersten

 

Marianne Goral Krogh: Et middelalderligt hus og bebyggelsesmønster i Stålstræde, Odense

__________________________________________________________________________________________

Anno Domini 3


148 x 210 mm, 56 s., 51g, ill. (S/H), 1997


Stig B. Møller: En genbrugt granitsøjle fra Aalborg Gråbrødrekloster


Dorthe Haahr Kristiansen: Spil - samfund og moral i middelalderen


John R. Mirland: Arkæometri og arkæologisk glas


Marie Foged Klemensen: Et kønsskifte - fra munkeansigter til dansepiger

__________________________________________________________________________________________