Årsmøde

Årsmøde 2021

Årsmøde:


2021

Dagsorden (foreløbig) 

 

Hermed indkaldes der til årsmøde i Middelalderarkæologisk Forum.


Årsmødet vil finde sted onsdag d. 14. april 2021 og vil i år, grundet omstændighederne, finde sted online. Det præcise tidspunkt annonceres snarest.


Linket til den online video-service, formegentlig Zoom, vil blive sendt til de tilmeldte medlemmer via e-mail dagen før.


Dagsordenen vil følge vedtægterne, og skulle nogen have yderligere punkter der skal diskuteres, skal de sendes til bestyrelsen på e-mail: kontakt@middelalderforum.dk.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.


Den endelige dagsorden opslås på denne side min. 14 dage før årsmødet.Tilmelding skal finde sted herunder, senest mandag d. 12. april 2021.
Tilmelding: